Utförlig arkivinformation

Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011)

Bild. Handskrift 163

Kjell Söderberg föddes i Örnsköldsvik 1923 och avled i Stockholm 2011. Båda föräldrarna, tulltjänstemannen Alvar Söderberg och dennes hustru Annie född Öman, härstammade från Ulvöhamn.

Kjell tog realexamen i Örnsköldsvik och studentexamen vid Hudiksvalls högre allmänna läroverk 1944. Fram till 1958 var han anställd vid Tullverket. Under den tiden läste han juridik och avlade en jur. kand. vid Stockholms Högskola 1952. Efter tiden vid Tullverket var han anställd som lärare vid Åsa och Forsa folkhögskolor samtidigt som han läste till en filosofisk ämbetsexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, geografi och pedagogik. Sedermera tog han även betyg i etnologi vid Stockholms universitet. 1965 anställdes han som kanslichef vid Lärarhögskolan i Stockholm, en befattning som han innehade fram till sin pensionering.

Kjell Söderbergs intresse för Ulvöarnas historia väcktes redan under barndomssomrarna hos släkten i Ulvöhamn. 1960 köpte han en bostad på Ulvöhamn. Vid den tiden påbörjade han bandade intervjuer med gamla ulvöbor och omfattande genealogisk forskning om ulvösläkter. Hans forskning har bl.a. resulterat i publikationerna Lotsarna på Ulvön (1978) och Ulvöhamn – två bilder ur ett fiskeläges historia (1995)

Kjell Söderbergs forskning har belönats med priser av Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Johan Nordlander-sällskapet. År 2005 blev han hedersdoktor vid Umeå universitet.

Arkivet efter Kjell Söderberg är 1,5 hyllmeter och innehåller främst Söderbergs manuskript och forskningsmaterial kring Ulvöarna och dess historia.

Arkivet har ordnats och förtecknat av förre arkivarien Sven Bodin som var god vän med Kjell Söderberg.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2013-02-28