Målningar, fotografier

Målningar förteckning, innehåller fotografier     
(innehållsförteckning i volymen)                                                                       

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
169 D6:2

Innehåll i volym 169 D6:2

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Konst