Handskrift 170. Författaren Bo Johanssons arkiv (1925-2017)

Foto: Lennart Örnebro

Bo Johansson föddes i Vilhelmina 1925. Han tog en folkskollärarexamen 1954 och kom under många år att arbeta som lärare och rektor i Vilhelmina kommun. Han arbetade även under en tid inom radion bl.a. med skolradio, men även som producent, lokalreporter och med egna radioprogram.

Bo Johansson hade ett stort lokalhistoriskt intresse med djupa kunskaper om koloniseringen av lappmarken. För sitt stora kulturella engagemang belönades han genom åren med en rad utmärkelser.
Bo Johansson är kanske mest känd som en skrivande man. Från sin studietid och framåt har han skrivit poesi, noveller, skådespel, artiklar och komponerat musik.

Arkivet efter Bo Johansson är ca 1,5 hyllmeter och innehåller främst manuskript till hans litterära produktion och musik. Bland arkivmaterialet finns även en hel del manuskript som aldrig blivit utgivna.