Handskrift 178. Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)

Ragnar Bergling disputerade 1964 vid Uppsala universitet med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600-1700-talet. Därefter var han yrkesverksam som docent och universitetslektor i geografi vid Uppsala universitet fram till sin pensionering 1990. År 2014 promoverades han till fil. jubeldoktor.
Arkivet efter Bergling består främst av underlagsmaterial till hans licentiat- och doktorsavhandling kring kyrkstäder i övre Norrland