Handskrift 185. Professor Folke Nordströms arkiv (1920-1997)

Folke Nordström var Umeå universitets förste professor i konstvetenskap. Som konsthistoriker var han bred med forskning inom områden som medeltida kyrkoarkitektur, den spanske konstnären Goya samt norrländsk konsthistoria.
1965 blev han föreståndare för det nybildade Norrländska konsthistoriska institutet med uppdrag att hålla konstvetenskapliga kurser i Norrland. 1970 bildades Institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet och Folke Nordström blev dess första professor 1975. Nordström var även en av initiativtagarna till Bildmuseet i Umeå som invigdes 1981.