Handskrift 188. Docent Lars Wilssons arkiv (1928-2014)

Foto: Stefan Sjöö

Lars Wilsson föddes i Forshem i Västergötland 1928. Efter en fil mag-examen i Uppsala 1955 - med ämnen som botanik, geografi och zoologi - påbörjade han ett yrkesliv som lärare. Till Sollefteå flyttade han 1959 för att tillträda en lektorstjänst vid Sollefteå gymnasium, en tjänst som han innehade fram till sin pensionering 1993. Med sitt intresse för djur kom han att påbörja forskning om bävern, vilket 1964 resulterade i boken ”Bäver” som gavs ut av Bonniers. Boken blev framgångsrik och kom att översättas och ges ut i många länder. Wilssons fortsatta bäverforskning resulterade 1971 i en doktorsavhandling i etologi och en docentur vid Stockholms universitet.

I Sollefteå bodde Lars Wilsson med familj i Skedom vid Ångermanälven där de levde i självhushåll med lammuppfödning, egenodlade grönsaker, jakt och fiske. Efter sin pensionering flyttade Wilsson tillbaka till Västergötland. I Hällekis kom han som pensionär att ägna sig åt att skriva böcker och föreläsa om sambandet mellan kost, livsstil och hälsa. Lars Wilsson har efter år 2000 bl.a. författat böcker med titlar som ”Välfärdens ohälsa”, ”Naturlig mat” och ”Rädda vår jord”.

Arkivet efter Lars Wilsson består av tre arkivvolymer med korrespondens, manus och samlade tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.