Handskrift 192. Docent och Komminister Sölve Anderzéns arkiv (1939-2016)

Foto: Jean-Claude Marclay

Sölve Anderzén föddes 1939 i Eda i Värmlands län. 1977 tog Anderzén prästexamen och 1992 disputerade han vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Begrepp om salighetens grund, ordning och medel. Undervisning i en lappmarksförsamling Jukkasjärvi församling 1744-1820”.

Anderzén var verksam som forskare och lärare vid Institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet. Han medverkade även i ett flertal forskningsprojekt, bl.a. ”Prästen som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans genomförande”.

Som präst verkade Sölve Anderzén i Luleå domkapitel från 1977-2016 (prästtjänst i Jukkasjärvi församling 1998-2016). Anderzén var även engagerad i Den ursprungliga Apostoliska förstföddas församling i Sverige (västlaestadianerna).