Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014)

Annika Burholm var född 1939 i Sollefteå men var största delen av sitt liv bosatt i Umeå. Hon var kulturskribent, poet och kåsör och skrev även ett antal noveller. Annika Burholm var tillsammans med andra skrivare med och bildade Föreningen Umenejdens Skrivare 1994. Hon ledde skrivarkurser och hennes bok ”Den åttonde dvärgen” har blivit en handledning för "skrivare som söker sina historier".

Annika Burholm var aktiv inom Norrländska litteratursällskapet och hade ett starkt miljöenegagemang. Hon tog initiativ till både stadsodling och miljökaféer i Umeå.