Handskrift 196. Journalisten Per Fjellströms arkiv (1915-2011)

Per Fjellström  föddes i Kiruna 1915. Redan som ung hade journalistyrket lockat Fjellström. Sitt första arbete hade han som oavlönad volontär vid Umebladet. I Stockholm fick han arbete som korrekturläsare vid Nordstedts förlag och senare arbete vid nattredaktionen på Göteborgs-Posten. Sedemera började Fjellström på dagredaktionen som reporter och bokrecensent. Böcker om Norrland och om samer hamnade på hans bord. Fjellströms journalistiska verksamhet ledde bl.a. till att han gjorde reportageresor till samernas möten om utbyggnaden av vattenkraften i Lule älv. Där blev han bekant med kända samiska företrädare som t.ex. kyrkoherde Gustav Park.

1964 erbjöds Per Fjellström uppdraget som chef för en avdelning i det statliga Konsumentinstitutet i Stockholm och som chefredaktör för tidskriften ”Råd och Rön”. I slutet av 1960-talet och fram till sin pensionering arbetade han för konsumenttidskriften ”Tjäna på att veta”.

Under 1970- och 1980-talet blev Per Fjellström varse om sitt samiska ursprung genom sin morbror Ernst Knutsson och sitt släktskap med lappmarksprästerna Fjellström. Detta redovisades i böckerna: ”Med katekes och färla i lappmarken” och ”Läroanstalt för barnsliga vildar”

Arkivet efter Per Fjellström är 1 hyllmeter och fritt tillgängligt för forskning.