Minnesbok tillhörande ett ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk

Minnesbok tillhörande ett ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk, grundat av Zosima. Boken härstammar från sekelskiftet 1600-1700-talet och användes i gudstjänster vid förböner över de avlidna

Inklusive korrespondens ang minnesboken

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
20:1
Digitaliserat material: