Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008)

Henning Larsson var född i Vitvattnet, Norrbotten, år 1916 och växte upp tillsammans med elva syskon. Han utbildade sig via Sunderby folkhögskola och Hässleholms tekniska skola och blev anställd vid SJ där han arbetade som stationsmästare i Glommersträsk och Vännäsby. Under 1960-talet bosatte han sig i Vindeln, Västerbotten, där han fortsatte att arbeta som stationsmästare och kom att bli Vindelns sista stins.

Henning Larsson var även författare och hembygdsforskare och har gett ut flertalet böcker, en del på eget förlag, som behandlar släkter, gårdar och bygder med omnejd, som till exempel Degerfors, Vindeln, Vitvattnet och Glommersträsk. Han skrev också kåserier som publicerades i ett antal tidningar däribland NSD under signaturen LSN – Ellessen.

Arkivet består av 4 volymer och innehåller till största del manuskript och underlagsmaterial (utkast, bilder, anteckningar) till hans utgivna böcker och den forskning han bedrev i samband med dessa. I arkivet finns  även underlag till opublicerade projekt.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Umeå 2019-09-06
Elina Bergström