Handskrift 211. Svenska Antikvariatföreningens arkiv

Affisch antikvarisk bokmässa 2003

Svenska Antikvariatföreningen är en bransch- och intresseförening för antikvariat i Sverige. Föreningen grundades 1936 och har idag ca 50 medlemmar.
Svenska Antikvariatföreningen har sedan tidigare donerat sin omfattande samling med svenska antikvariatskataloger till Umeå universitetsbibliotek. Föreningen har nu även donerat sitt arkiv till universitetsbiblioteket.
Det överlämnade arkivet består av ca 8 hyllmeter handlingar. Här finns Antikvariatföreningens protokoll, räkenskaper, korrespondens, pressklipp, fotografier m.m. Vissa tidsmässiga luckor förekommer i arkivet. Bland det överlämnade arkivmaterialet finns även enstaka handlingar från en föregångare till Svenska Antikvariatföreningen kallad Antikvariatbokhandlarnas förening.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning med undantag för de senaste 10 årens handlingar där godkännande av Svenska Antikvariatföreningen krävs.
Arkivet är idag oförtecknat.