3. Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman