4. Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken