Ammersälven från Hammerdalssjöns utlopp till och förbi Edeforsen

Protokoll hållet öfver förordnad syn i Ammers- elfven från Hammerdalssjöns utlopp till och förbi Edeforsen inom Hammerdals socken den 28 okt. 1897. Undertecknat den 11 jan.1898 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: