Bergnings- och sorteringsanläggningen vid Fjäl.

Skrivelse till Konungens Befallningshafvande i Wester-Norrlands län ang. slutligt yttrande rörande den föreslagna och tillstyrkta bergnings- och sorteringsanläggningen i lndalselfven vid Fjäl. Utlåtande Undertecknat den 5 feb. 1884 av J.F. Cornell och H. Sjödin.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: