Bron i Kårsta by

Skrivelse till konungens Befallninghafvande i Wester Norrlands län ang. skyddande af bron öfver lndalselfven inom Kårsta by gentemot flottningen och dess ändamålsenliga ordnande. Undertecknat den 5 aug. 1891 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: