Diverse handlingar och cirkulär

Diverse: Cirkulär, kontrakt, instruktioner för förmännen efter Ljunga elf Brev till Herrar Synemän efter Ljunga elf, Bruksförvaltaren C.M. Ullman och nämndemannen L.E. Thunell ang. den ringa flottning som under 1879 efter elfven eger rum. Undertecknat 21 juli 1879 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: