Flottled i Solna åns vattendrag

Kongl. Majt:s resolution på de besvär Kvarnägaren Anders Wallström i Solna i underdånighet anfört öfver Kongl. Majt:s och Rikets Kammar kollegium utslag den 20 juni 1884 i mål angående ordnande af allmän flottled i Solna åns vattendrag inom Svegs socken från Dufbergs bys sågdamm till åns utlopp i Ljusne elf i anledning af hvilka besvär deri åborne Sven Elfström instämt Kammarkollegium inkommit med handelsbolagets James Dicksson & Comp. förklaring Kongl. Majt:s Befallnings-hafv. i Jemtlands län yttrande samt eget underdånigtutlåtande af den 27 sistlidne maj, Gifven Stockholms slott den 14 aug. 1885.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: