Gesunds hållbom, karta över Gesundsjön

Skrivelse till K.B. i Jemtlands län, utlåtande rörande frågan om Gesunds hållbom i Indalselfven. Avskrift. Undertecknat den 7 nov. 1891. Karta öfver Gesundsjön. Sammandragen i Jemtlands läns Landtmäterikontor år 1891 af F.W. Jonson (förste landtmätare)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: