Handlingar rörande Öre älv

Protokoll fördt vid afsyning af de flottningsbyggnader i Öhre elf till hvilkas uppförande föreskrift och tillstånd blifvit meddeladt genom Konungens. Befallningshafvandes i Westerbottens län utslag af den 30 okt. 1880 och hvilka blifvit utförda genom Hörneå Aktiebolags försorg. Undertecknat den 23 dec. 1884 av A.F.O. Cederberg, Erik Eriksson, Olof Nygren. Avskrift.
Protokoll hållet vid flottsyn i den del av Öre elf, som är belägen nedanför Brattfors by i Nordmalings socken af Vesterbottens län den 11 och 12 sept. 1882. Undertecknat 4 dec. 1882 av A.F.0. Cederberg, P.W. Öhlén C.W. Bergström. Avskrift av avskrift den 19 maj 1884.
Protokoll hållet vid afsyning af Öre elf 4 flottningsdistrikt onsdagen den 12 nov. 1890. Undertecknat den 24 feb. 1891 av förrättnings-man G. Lindeqvist, E. Huss, G.O. Bremberg. Avskrift.
Protokoll öfver förordnad ny regleringsyn efter Öre elf från Örträsket till elfvens flöde i Bottniska viken inom Örträsks, Bjurholms och Nordmalings socknar den 17-21 aug. 1891. Undertecknat den 15 feb. 1892 av J.F. Cornell.
Brev till J.P. Cornell av Hellström ang. skogs och Timmer-tillgångarnas beräknande. Undertecknat den 21 april 1892.
Brev till Hellström av J.F. Cornell. Svar å ovannämnda brev. Undertecknat den 25 april 1892.
Skrivelse till K. B. i Westerbottens län rörande Öreelfvens reglering. Yttrande. Undertecknat den 9 jan. 1893 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Vesterbottens län ang. Öreelfvens reglering med anledning av Öfverjägmästarens afgivna utlåtande rörande virkesmängden och dess ökande. Yttrande. Undertecknat den 30 okt. 1903 av J.F. Cornell.
Förslag till reglemente för Öre elfs flottningsförening
Protokoll hållet vid förordnad syn i Öre elfven från Örträsket till elfvens utflöde i Bottniska viken inom Örträsks, Bjurholms och Nordmalings socknar den 7 sept. och följande dagar år 1897 Undertecknat den 30 mars 1901.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:11
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:11

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Öre älv