Ljunga älv, Haverö väg- och brobyggnad 1883

Ritningar för bro över Ljunga älv vid Kölsillre smide och virke till över Säterån, arbetsritningar med materialförslag till bro över bron över Säterån, smide till Kölsillre bron, vägbyggnad inom Haverö mellan Östavall och Nybo, kontrakt gällande grundläggningen för bro över Ljunga älv till hälften av dess längd, kungörelse om vägbyggnads-arbetet mellan Östavall och Nybo utbjudes på auktion, spannberäkning. 1883.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:3
Digitaliserat material: