Ostkustbanan

Betänkande och granskning af kostnadsförslag till Norrländska kustbanan Gefle - Sundsvall Hernösand af Frankel och Uggla den 30 aug. 1901.
Avskrift av kostnadsförslag för Ostkustbanan Gefle Härnösand.
P M ang. de över Ostkustbanan vid olika tillfällen upprättade kostnadsförslag.
Betänkande angående Ostkustbanan mars 1911 K.A. Lagergren (Avskrift).
Styrelsen för Ostkustbanans aktiebolags förvaltningsberättelse för år 1911.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:5
Digitaliserat material: