Ragunda-Ljungåvägen samt väg Westanede och Hellesjö

Betänkande och förslag till Ragunda-Ljungåvägen utlåtande och kostnadsförslag öfver en alternativomstakning å den mellan Westanede och Hellesjö inom Jemtland undersökta landsvägslinjen.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: