Råneå älv

Skrivelse till Gellivare aktiebolag ang. i hvad mån de för flottningen i Råneå elf lämnade föreskrifter komma till fördel för flottningens bedrifvande ändras ... Yttrande. Undertecknat den 30 sept. 1890 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:13
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:13

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Nuortejaurbäcken

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Svärdälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Luleå älv

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Råneå älv