Selångerån

Protokoll hållet på grund av förordnande vid besigtning af Sulåns flottled den 1 aug. 1885.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län 14 mars- 1886 ang. utlåtande rörande förslag till reglemente i Sulåns flottled.
Protokoll vid förordnad besigtning af Sättnaåns flottled den 24 och 25 okt. 1887.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län innehållande CornelIs åsikt i frågan om reglemente för flottningens bedrivande i Sättnaån icke måtte af K.B. fastställas. 1889.
Protokoll vid förordnad syn efter öfre delen af Sättna ån den 4 okt. 1889.
Protokoll vid förordnad avsyning af Öfre Sättnaån den 23 nov. 1894.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Sättnaåns flottled som verkställts under den 3 och 4 nov. 1897.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
24:7
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gimån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Selångerån