Spårväganläggning i Sundsvall samt Stockholms spårvägar.

Spårvägsutlåtande till Sundsvalls drätselkammare 1885.
Spårväganläggning inom staden. Kostnadförslag för 10 000 fots spårväg.
Stockholms stadsfullmäktiges den 10 juli 1876 fattade beslut angående spårvägars anläggande.
Styrelsens berättelse angående Stockholms nya spårvägs aktiebolags verksamhet under år 1883.
Stockholms spårvägar: statistiska uppgifter för år 1883.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:5
Digitaliserat material: