Vägundersökning och förslag över brobyggnad i Kalix

Vägundersökning i Kalix jemte förslag öfver brobyggnaden desstädes, förslag 1 och förslag 2 innehållande beräkning för brobyggnad öfver Kalix elf vid Månsbyn, ritning, betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagna väganläggning inom Neder Kalix socken af Norrbottens län, beräkning för bro byggnad öfver Kalix elf vid Långforsen,Kongl. styrelsen för allmänna väg och vatten-byggnader. Plan öfver broställe för broanläggning öfver Kalix elf vid Månsbyn.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: