Arbetsmaterial. Arjeplogs socken, sockenstämmoprotokoll