Excerpter

1) Bäver.
2) Insamlingen inför 1788-90 års krig.
3) Ruta. (Gammal sedvänja hos samerna att sälja sina döttrar vid giftermål.
4) Den barmhärtige samariten.
5) Justitiarien. (Innehåller även ett krono-logiskt register, 1639 - 1739, över alla domböcker i svenska arkiv, som har tingsprotokoll från lappmarkerna.)
6) Straffen.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:68

Innehåll i volym 25:68

Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen