Otryckta manuskript

1) Lektor Zacharias Plantin.
2) Lappmarksprästers befordran. (Handskrivna excerpter.)
3) Anonymus: Wördaste Fäder. (Brev till prästeståndet 9 april 1719. ) Avskrift på maskin och fotokopia av Handskrift K 37 i Uppsala UB.
4) Reinhold Stegers uppbördsresa 1615. Två exemplar.
5) Stiftsorganisation. Två exemplar.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:66

Innehåll i volym 25:66

Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen