Otryckta manuskript

6) Norska dokument om svenska lappar. Två exemplar.
7) Flyttningar (Norge). Handskrivna excerpter.
8) Povel Resens relation I och II. (Inspektionsresa 1706-07. ) Två exemplar.
9) Isaac Olsen. Hans "Undrettning om Nor-Landenne". 1718. Två exemplar.
10) Thomas v. Westen: Topographia Antarchtiae Danicae ecclesiastica.
11) Språkkonferenser. (Maskinskrivna excerpter rörande översättningar från svenska till lapska. 1740-talet).
12) De lapska böckerna år 1726. Två exemplar.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:67

Innehåll i volym 25:67

Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen