25: Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen