Handskrift 29. Överläkare Helge Dahlstedts arkiv (1885-1963)

Bild. Handskrift 29

Helge Dahlstedt föddes i Vilhelmina 1885. Han utbildade sig till läkare och utnämndes 1916 till överläkare på Norrbottens läns tuberkulossjukhus i Sandträsk. I februari 1919 fick Dahlstedt tjänsten som överläkare på Österåsens sanatorium i Ådalen, en befattning som han upprätthöll till pensioneringen 1951.

Många av patienterna på Österåsen var konstnärer, författare och musiker. Det stora intresse för konst, särskilt norrländskt måleri, medförde med tiden en förnämlig konstsamling, både på Österåsen och i hemmet.