Digitaliserat material

Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843)

Innehåll
Morbi Infantum