Handskrift 40C. Susanna Charlotta Linders arkiv (1792-1812)

Susanne Charlotta Linder var komminister J. A. Linders första hustru. Hon var dotter till prosten Eurenius i Umeå. Hon lärde känna J. A. Linder 1806 i Luleå där hon arbetade som guvernant i samma hus som Linder var informator. De gifte sig hösten 1811 i Norsjö där Linder tillträtt som kapellpredikant samma år. Deras äktenskap blev kort då Susanna Charlotta avled ett år senare i samband med födseln av deras första gemensamma barn.

Arkivet efter Susanna Charlotta Linder innehåller främst korrespondens samt enstaka personliga handlingar.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11