Handskrift 40H. Fredrica Göthilda (1823-1859) och Sophia Johanna (1826-1871) Linders arkiv

Bild. Handskrift 40H

Fredrika Göthilda Linder

Komminister J.A. Linders två döttrar Fredrica och Sophia Linder föddes och växte upp i Umeå.
Fredrica Linder gifte sig 1847 med stadspredikanten Georg Palmqvist i Östersund. Paret fick tre barn innan maken avled hösten 1852. Fredrica flyttade då med barnen till faderns gård i Baggböle där hon öppnade en skola för sågverkets barn. Fredrica avled i lungsot våren 1859.

Sophia Linder tog efter systern Fredricas död hand om hennes barn och efterträdde även systern som lärare i skolan i Baggböle. Sophia flyttade så småningom till Stockholm där hon försörjde sig som sömmerska. Sophia Linder avled ogift i Stockholm år 1871.
I familjearkivet finns poesialbum, verser och brev bevarade efter systrarna Linder.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11

Förteckning