Handskrift 43A. Kyrkoherde Anders Alenius arkiv (1743-1820)

Bild. Handskrift 43A

A. Alenius prästed 1773

Anders Alenius föddes den 27 februari 1743 i Sorsele, där hans far var adjunkt. Anders Alenius gick i skola i Piteå och Härnösand varefter han skrevs in som student i Uppsala för att sedan prästvigas i Härnösand 1768. Anders Alenius var känd för att ha stora anlag för läkekonsten; speciellt skicklig var han när det gällde att bota ögonsjukdomar. "Han förhjälpte åtskilliga blinda till seende eller ledsyn". Tidvis led han av svårmod men var nitisk och from. Han avled den 10 maj 1820.