Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897)

Bild. Handskrift 49

Edvard Mauritz Waldenström var född i Luleå 1827, son till provinsialläkaren i Luleå distrikt Erik Magnus Waldenström och hans hustru Fredrika Sofia Bodecker. Edvard Mauritz växte upp i Luleå och studerade vid Uppsala universitet åren 1848 -1854. Efter Fil mag examen 1854 återvände Waldenström till Luleå där han under några år tjänstgjorde som lärare.

Edvard Waldenström flyttade senare till Umeå där han 1860 blev föreståndare för meteorologiska stationen. I Umeå var han under de första åren även telegrafassistent och informator. 1862 blev han adjunkt vid Umeå Högre Elementarläroverk, en tjänst som han innehade i 35 år. Waldenström avled i Umeå 1897 och efterlämnade hustru och sex barn.

Arkivet efter Edvard Mauritz Waldenström innehåller en dagbok från hans tid i Luleå (1855), en bokförteckning samt en bokgåva från hans elever. I arkivet ingår även handlingar efter hans dotter Lotten (Anna Charlotta 1868 - 1944).

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2006-02-06

Förteckning