Digitaliserat material

Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931)

Protokoll
Protokoll: 1. Protokoll 1864‐1869
Protokoll: 2. Protokoll 1870‐1884 ,
Räkenskaper
Kassaböcker: 1. Kassabok 1864‐1872
Kassaböcker: 2. Kassabok 1873‐1885
Kassaböcker: 3. Kassabok 1888‐1898
Kassaböcker: 4. Kassabok 1899‐1906