50A: Räkenskaper

Innehåll

Kassaböcker, fonder
1. Kassaböcker
Kassaböcker, gamla lappar
1. Kassabok 1906‐1920
2. Kassabok 1920‐1929
3. Kassabok 1929‐1941
Kassaböcker, Änge lappbarnhem
1. Kassabok 1880‐1900
Medlems‐ och uppbördsböcker
1. Medlems‐ och uppbördsbok 1837‐1869
Verifikat, gamla lappar
1. Verifikat 1906‐1925
2. Verifikat 1926‐1933
3. Verifikat 1934‐1938
Verifikat, lapska barnhemsfonden
1. Verifikat 1865‐1891
Verifikat, Änge lappbarnhem
1. Verifikat 1884‐1900
2. Verifikat 1932‐1937
3. Verifikat 1937‐1944
Verifikat, övriga
1. Verifikat 1945‐1959