52: Manuskript och egna verk

Innehåll

Manuskript till noveller, kåserier och dikter
Noveller och kåserier, dikt 1940- och 50-tal, u å
Noveller och kåserier, dikter, pjäs 1940- och 50-tal
Manuskript till romaner
Tjärdalen (1953)
Hjortronlandet (1955)
Regnspiran (1958)
Regnspiran (1958)
Bära mistel (1960)
Bära mistel (1960)
Bära mistel (1960)
Bära mistel (1960)
Jag och min son (1961)
Jag och min son (1961)
Jag och min son (1961)
Jag och min son (1961)
Med fem diamanter (1964)
Med fem diamanter (1964)
Med fem diamanter (1964)
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Järnbanesviten
Din tjänare hör (1977)
Din tjänare hör (1977)
Din tjänare hör (1977)
Din tjänare hör (1977)
Vredens barn (1979)
Vredens barn (1979)
Vredens barn (1979)
Vredens barn (1979)
Vredens barn (1979)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Nabots sten (1981)
Den underbare mannen (1983)
Den underbare mannen (1983)
Den underbare mannen (1983)
Den underbare mannen (1983)
Järnkronan (1985)
Järnkronan (1985)
Järnkronan (1985)
Lifsens rot (1996)
Lifsens rot (1996)
Lifsens rot (1996)
Lifsens rot (1996)
Lifsens rot (1996)
Oskuldens minut (1999)
Oskuldens minut (1999)
Oskuldens minut (1999)
Oskuldens minut (1999)
Oskuldens minut (1999)
Jernbanan (2003)
Kättaren (planerad roman)
Manuskript till debatt- och dokumentärlitteratur
Samtal i Hanoi (1967)
Samtal i Hanoi (1967)
Gruva (1968)
Gruva (1968)
Gruva (1968)
Gruva (1968)
Gruva (1968)
Gruva (1968)
Vänner och u-vänner (1969)
Varje löv är ett öga (1980)
och trädet svarade (1988)
Kropp och skäl (2003)
Kropp och skäl (2003)
Manuskript till dramatiska verk och filmer
Marta Marta /En folksaga (publicerad och spelad) 1970
Marta Marta /En folksaga (publicerad och spelad) 1970
Job Klockmakares dotter (spelad)
Aina (spelad)
De vilda svanarna (spelad)
De vilda svanarna (spelad)
Hästen och tranan (spelad)
Hästen och tranan (spelad)
Hästen och tranan (spelad)
Hästen och tranan (spelad) 1995 års uppsättning
Hästen och tranan (spelad) 1995 års uppsättning
Järnkronan (spelad)
Balansen och Skogen (spelade)
Pjäs med stoff från Regnspiran (ej spelad) och Pendelgänget (23:e paragrafen) ej spelad
Örat (ej spelad)
Örat (ej spelad)
Jobs bok (ej fullföljt projekt) och DUO (novellfilm 2002)
Manuskript till anföranden, artiklar och radio-och TV-programinslag
u å 1950-tal – 1969
1969 – 1979
1970 – 1979
u å, (1960-70-tal)
u å, 1970 – tal
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992 - 1993
1994 - 1995
1996 - 1998
1999 – 2000
2001 - 2003
u å (1980- 2000-tal)
u å (1980-90-tal)
u å (1980-90-tal)
u å (1980-tal)
u å (1980-tal)
u å (1980-tal)
u å (1980- 90-tal)
u å (1980- 90-tal)
1998, u å