Poesi: Översättningar av andra författare

Anglosaxisk blombukett
Dikter av: Ellen Drawny, Katherine Howard, Any Mac Clay, Mary Mac Neill Fenollosa, Thomas Walsh, Henry Van Dyke

Bön före striden
William Noel Hodgson

Bön i gryningen
Efter Diarmud O´Suilebhain

Cykelstyret
Nordahl Grieg

En fotsbredd jord
Ina Seidel

Frontlyrik
Michael C. Martin, Edwin Rolfe

Jag älskar dig
Ellen Mary Downing

På post
R.E. Bernéde

Den sista bönen
Ford, Ford Madox [Hueffer]

Sju dikter
Rudolf Nilsen

Tolkningar
Henry Trecce, okänd engelsk författare, Sigbjörn Obstfelder, Timothy Corsellis, Henry Newbolt

Tre dikter
Brian O´Higgins

Tre engelska dikter om träd
Richard Le Gallienne, Isabel Fiske Conant, Joyce Kilmer

Två dikter
Ellen Mary Downing

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
56:8

Innehåll i volym 56:8

Manuskript och egna publicerade verk: Maskinskrivna manuskript