Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997)

Karin Sjödin var född 1921 i Gideåbacka, Grundsunda. Hon var dotter till maskinisten August Sjödin och hans hustru Anna Östman. Efter studier vid handelsgymnasiet i Umeå anställdes hon som kontorist vid MoDo AB:s sulfatfabrik i Husum 1941 för att därefter övergå till tjänstgöring vid huvudkontoret i Örnsköldsvik. Från och med 1947 och fram till sin pensionering var Karin anställd som sekreterare vid MoDo AB:s huvudkontor på Strandvägen 1 i Stockholm.

Arkivet efter Karin Sjödin består till största delen av brev från hennes mor Anna Sjödin. Under närmare trettio års tid skrev mor och dotter till varandra. I arkivet återfinns mer än 1.000 brev till Karin skrivna av mamma Anna under åren 1943 - 1971.