59: Ämnesordnade handlingar

F1 Akter (äldre) (1909-1932)
F2 Akter (A-serien) (1932-1949)
F3 Akter (B-serien) (1949-1974)
F4 Akter (C-serien) (1974-1984)
F5 Akter (övriga) (1912-1976)
F6 Fastighetshandlingar(1952-1958)
F7 Kommissioner (1910-1971)
F8 Personalhandlingar(1936-1955)
F9 Personalia A-Ö (1911-1960)
F10 Reklam och annonsering (1926-1945)
F11 Soliditetsupplysningar (1932-1942)
F12 Justitia (1929-1949)
F13 Tingslistor (1917-1948)
F14 Utredningar  (1931-1951)
F15 Kartor och ritningar (1916-1958)