Andra länder

Norge , Finland, Danmark, Island, Estland
Anteckningar, litteraturreferenser
Fotografier:
5 st
Norge
H E Lund, En översikt över Hålöygske hövdinge-gårder og tunanlegg
Korrespondens 1953, 1955, 1960, särtryck, tidningsurklipp, O Nicolaissen, Undersögelser i Ostfinnmarken tr 1891, Arkeologiske undersökelser og tilveksten i Tromsö museums oldsamling tr 1923
Koncept till telegram 1945
Fotografier:
16 st
Finland
Anteckningar rörande hällristningar 1939, u å
Maarakoski, Aapiskoski Rovaniemi
Korrespondens 1941, 1956, 1958
Ritning, tidningsurklipp 28 fotografier
Kyrkslätts socken Vitträsk
Korrespondens ang hällmålningar 1917, anteckningar 1917, 1939
Brevkoncept 1939
Korrespondens ang uppsats om Vitträskmålningen,
teckning 1951 – 1952
Fotografier:
112 st
Amerika
Vinland, vikingar, Kensingtonstenen, Newport Tower, Dighton Rod
Manus till tidningsartikel 1949, anteckningar 1949 – 1953
Tidnings- tidskriftsartiklar och urklipp 1910 – 1958 spridda år
Skisser
Fotografier:
16 st
Kina
J G Andersson, PM angående insamling av stenredskap i norra Kina 1919
Sydafrika
Fotografier:
84 st Tripolitanien, Fezzan mm
Libyen
Gilf Kebir
Fotografier:
11 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:40

Innehåll i volym D2:40

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder