Försäkringshandlingar, Lånehandlingar, Hyreskontrakt