Götaland: Gotska Sandön

Gotska Sandön
Manuskript till utredning om Gotska Sandöns arkeologiska förhållanden u å
Anteckningar vid besök 1925 och 1928
Ritningar över Säludden och Gamla varvet
Inventeringsinstrument å de hus och byggnader på Gotska Sandön som medföljt köpet av ön 1861
Förteckning över strandningar på Gotska Sandön 1852-1882, u å
Korrespondens mellan arkeologen P A Säve Visby och fyrmästaren J Bourgström 1873-1886 spridda år
Tidnings- och tidskriftsartiklar om Gotska Sandön 1922-1936 spridda år
Anteckningar vid besök i arkiv och bibliotek 1933
Fotografier:
94 st
24 negativ
25 st Fynd från ön, Bourgströms samling och Fornsalen i Visby

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:2

Innehåll i volym D2:2

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder