Handlingar angående frivilligrörelse till Norge april- maj 1940

PM och rapporter bl a Hallströms upprop om bistånd till Norge och kommentarer till försöken att ordna en svensk frivilligrörelse till Norge samt överste Astrups rapport och anteckningar angående frivilliga från Sverige
Korrespondens
Räkenskaper
Hallströms dagboksanteckningar 8-28/4 1940
Tidningsurklipp 27/1 - 25/10 1940

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D6:4

Innehåll i volym D6:4

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom frivilligrörelsen under första och andra värlsdkriget