Handskrift 7A: D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet

Innehåll

Gotland: Manuskript till utredning om Gotska Sandöns arkeologiska förhållanden
Handlingar rörande forskningsresor
Resan 1907. Jämtland, Norge, Kiruna, Jukkasjärvi
Resan 1907. Dagbok 1907-06-16--09-24 ,
Resan 1907. Arkeologiska och etnologiska anteckningar under resan
Resan 1907. Ritningar
Resor 1908: Finland, Norge, Ryssland, norra Jämtland
Resor 1908: Dagbok 25 maj - 26 juni 1908 ,
Resor 1908: Dagbok 24 juli - 1 sept 1908 ,
Resor 1908: Dagbok 25 oktober - 15 december 1908 ,
Resor 1908: Dagboksnoteringar 1908-07-09--15
Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge
Resan 1909: Dagbok 3 augusti - 6 augusti 1909 ,
Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge
Resan 1910: Estland, Ryssland, framförallt Kolahalvön
Resor 1911, 1913, 1914 (Ryssland, Lettland, Norge)
Resor 1915, 1917 (Lappland, Nordnorge)
Resan 1915: Påbörjad dagbok 12-15 juli 1915 ,
Vårresan 1921 Norrbotten
Resor i Sverige 1921, 1922
Resa på kontinenten 1922 (Frankrike, Italien, Spanien)
Resor i Sverige 1923
Resor i Sverige 1924
Resan 1925 (Sverige, Finland)
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbok 21/3-1/5 handskriven ,
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbok 21/3-1/5 renskriven
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbokstillägg 25/3-4/4 och 6/4-29/4 ,
Resor 1926: Rekognosceringsfärd med bil över Ålands hav
Resor 1926: Vårresan
Resor 1926: Vårresan, dagbok 22/3 - 7/5 ,
Resor 1926: Höstresan
Resor 1927-1928 (Sverige, England)
Vårresan 1941 (Finland, Norge)
Vårresan 1941, Dagbok 27/3 - 25/4 ,
Vinterresan 1941, (Norge)
Vårresan 1942, (Nordnorge)
Vårresan 1942, dagbok med fotojournal ,
Resan 1943. Oslo
Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder
Götaland: Diverse landskap
Götaland: Gotska Sandön
Götaland: Skåne, Kivik 1931
Götaland: Skåne, Kivik 1931
Götaland: Skåne, Södra Mellby socken
Götaland: Skåne, Södra Mellby socken
Götaland: Bohuslän
Götaland: Bohuslän, Tanum
Götaland: Bohuslän, Tanum
Götaland: Bohuslän
Svealand: Södermanland, Närke, Värmland, Västmanland, Uppland
Svealand: Uppland, Ingarö socken
Svealand: Birka - Björkö
Svealand: Birka - Björkö
Svealand: Birka - Björkö
Svealand: Birka - Björkö
Svealand: Dalarna
Svealand: Dalarna
Svealand: Dalarna
Norrland och Dalarna
Norrland: Gästrikland
Norrland: Hälsingland
Norrland: Hälsingland, Arbrå socken mm
Norrland: Hälsingland - Forsa, Färila, Gnarp, Segersta, Ovanåker, Skog och Söderala socken
Norrland: Hälsingland - Onbacken, Bollnäs
Norrland: Jämtland, Härjedalen
Norrland: Medelpad
Norrland: Ångermanland
Norrland: Ångermanland - Ådalsliden, Nämforsen, Rå, Resele
Norrland: Ångermanland - Ådalsliden boplatserna vid Rå
Norrland: Västerbotten
Norrland: Västerbotten
Norrland: Västerbotten - Lövånger
Norrland: Västerbotten - Lövånger
Norrland: Norrbotten
Norrland: Norrbotten
Norrland: Norrbotten - Gammelstads kyrkstad, Piteå, Hortlax, mm
Norrland: Lappland
Norrland: Lappland - Harsprånget, Jukkasjärvi, Jokkmokk, Vilhelmina, Stensele, Malå mm
Andra länder
Andra länder: Ryssland
Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser
Arkeologi, etnografi, etnologi och antropologi allmänt
Borgar
Bronsåldern
Bronsåldersgravar, rösen
Bronsåldersristningar
Båtar
Försvarsverk
Hällristningar
Hällristningar, Hällmålningar
Hällristningar, bildstenar och hällmålningar
Hällristningar
Hällristningar och hällmålningar
Järnutvinning
Järnåldern
Klippkonst
Konst, förhistorisk och primitiv
Labyrinter, land- och ortnamn
Lappar, Lapponica
Lappar
Lapptrummor
Lapptrummor och Lapponica
Lapska offerplatser
Lapska offerplatser
Offerplatser
Stenåldern
Stenåldersfynd
Diverse ämnesordnade handlingar
Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv
Statens historiska museum: Inventarieförteckningar
Statens historiska museum: Inventeringar av fornfynd
Statens historiska museum: Inventeringar av fornfynd
Antikvarisk-topografiska arkivet: N J Ekdahls samlingar
Antikvarisk-topografiska arkivet: N J Ekdahls samlingar
Handlingar angående svenska museer
Excerpter och anteckningar
Anteckningar från museer och privata samlingar
Handlingar angående museifrågor
Handlingar angående museifrågor
Handlingar angående kulturminnesvård
Anteckningar och teckningar rörande fornfynd i utländska museer
Teckningar av fynd från museerna i Trondheim och Tromsö
Uppdrag för svenska röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar
Uppdrag i Sibirien 1915 – 1916
Resa 1917 till Tyskland, Österrike-Ungern för besök hos anförvanter till ryska krigsfångar
Verksamhet inom frivilligrörelsen under första och andra värlsdkriget
Svenska brigaden i Finland
Handlingar angående Finlandskommittén och Frivilligbyrån 1939-1940
Handlingar angående Finlandskommittén 1939-1941
Handlingar angående frivilligrörelse till Norge april- maj 1940
Verksamhet inom föreningar och samfund
Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m
Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m
Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m
Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m
Handlingar från kongresser och möten
Handlingar från kongresser och möten
Handlingar från kongresser och möten
Handlingar angående föreläsningsturnéer